product_detail.title

PRT5027-1

Giá ban đầu

( Màu sắc của sản phẩm trên website có thể sáng hơn 1 chút so với sản phẩm thật do ánh sáng)

Mành cuộn - Secret Garden Bluegrass

Chất liệu: BO,DM,RQ: 100% polyester + coating: 100% acrylic; Q: 100%

polyester; LN: 85% cotton + 15% linen; FS: 100% polyester

Previous product Next product